RAR: Tahografe – Pe urmele şoferilor

,

Tahografe (2)Adrian CoadaTahograful este un aparat de control destinat să fie montat în autovehicul pentru indicarea şi scrierea, total automatizată, a datelor referitoare la cursa autovehiculului precum şi a informaţiilor despre anumiţi timpi de lucru ai conducătorilor auto. Primele tahografe puteau înregistra viteza de deplasare, timpul în care şoferul a condus, disponibilitatea acestuia, munca în afara activităţii de condus şi odihna şoferului.

Scurt istoric al tahografului
Primul tahograf a fost construit de către Kienzle GmbH. Tahograful  mecanic Kienzle 1311 a fost primul care respecta prevederile Regulamentului (CEE) 3821/85. După modificarea acestui regulament au apărut tahografele analogice şi analogic-modulare, iar în 1998 s-au reglementat condiţiile pentru construirea tahografului digital. În anul 2004 a fost produs şi omologat de către Actia primul tahograf digital în Europa, dar obligativitatea echipării vehiculelor cu un astfel de aparat a fost din 1 mai 2006. A fost o evoluţie a modului de înregistrare şi stocare a datelor referitoare la deplasarea vehiculului cât şi la activităţile şoferilor care îl conduc.

Tahograf analogic

Tahograf analogic

Evoluţia tahografului de la mecanic la inteligent
Primul tahograf construit a fost cel cu antrenare printr-un arbore elastic de la schimbătorul de viteze, urmat de cel analogic cu senzor de mişcare cu trei fire. A urmat tahograful analogic care primea semnalul de viteză de la un senzor de mişcare cu patru fire. Înainte de apariţia tahografului digital au fost realizate tahografele analogice modulare, care au avut o memorie internă, şi la care dispozitivele de inscripţionare şi memorare au fost separate de cele de indicare.
În perioada 2004 – 2006 au fost omologate şi montate în bordul vehiculelor primele tahografe digitale, care memorau şi înregistrau activităţile şoferului şi ale vehiculelor atât în memoria acestora cât şi în cartelele tahografice introduse. Se foloseau patru cartele, câte una pentru şofer, atelier, companie şi control. În 2011 a devenit obligatorie generaţia a II-a de tahograf digital „tahograful cu regula minutului”. Un an mai târziu a apărut generaţia a III-a de tahografe digitale, care folosesc al doilea semnal de viteză de la o sursă independentă de senzorul de mişcare.
Prin Regulamentul (UE) 165-2014 s-a creat cadrul legislativ necesar apariţiei generaţiei următoare de tahograf digital, „tahograful inteligent”. Acest tip de aparat va memora şi itinerariul de deplasare a vehiculului şi va permite descărcarea datelor de la distanţă.
Tahografe (5)

Modele de tahografe digitale

Modele de tahografe digitale

De ce este necesară echiparea cu tahografe a vehiculelor?
Experiența a demonstrat că presiunile economice și concurența din domeniul transporturilor rutiere au condus la nerespectarea, de către unii conducători auto angajați de firmele de transport, a anumitor norme, în special a celor legate de timpul de conducere și de odihnă. Infracțiunile și fraudele caracteristice pun în pericol siguranța rutieră și sunt inacceptabile, din motive concurențiale, pentru un conducător auto care respectă normele. Înregistrarea automată și controlul regulat al datelor referitoare la prestația și comportamentul conducătorului, cât și a celor privind circulația vehiculelor (viteza și distanța parcursă) urmăresc îmbunătățirea siguranței rutiere.
Dispozițiile sociale comunitare impun unele restricții privind timpul de conducere și de repaus. Întrucât este dificil de verificat respectarea acestor dispoziții (datele sunt, în prezent, înregistrate pe mai multe fișe) şi pentru a stopa abuzurile cele mai frecvente generate de sistemul actual, a fost necesară introducerea de noi echipamente performante. Aparatura de înregistrare dotată cu o unitate de stocare electronică a informațiilor asigură că datele înregistrate sunt disponibile clar și lizibil în urma imprimării lor, permițând realizarea unui bilanț incontestabil al activității desfășurate de conducător pe parcursul ultimelor zile, pe de o parte, și cea a vehiculului pe o perioadă de mai multe luni, pe de altă parte.

Producătorul tahografelor recomandă utilizarea senzorilor pe autovehicule în concordanţă cu variantele de tahografe digitale și de respectare a legislației în vigoare

Producătorul tahografelor recomandă utilizarea senzorilor pe autovehicule în concordanţă cu variantele de tahografe digitale și de respectare a legislației în vigoare

La ora actuală tahograful face parte din magistrala CAN a vehiculelor şi asigură buna funcţionare a computerului de bord şi limitarea de viteză a vehiculului.
Autorizarea şi monitorizarea atelierelor care montează, repară şi verifică tahografe în România
Atelierele care montează, repară şi verifică tahografe sunt autorizate şi monitorizate de către Registrul Auto Român. Tehnicienii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor ateliere sunt instruiţi în centrele reprezentanţilor autorizaţi ai producătorilor de tahografe şi ai producătorilor de dispozitive de testare a tahografelor. Monitorizare a stării tehnice a aparaturii de înregistrare din bordul vehiculelor (tahografelor) este necesară atât în cadrul atelierelor autorizate cât şi la controlul rutier în trafic. Controlul rutier în trafic trebuie să se asigure că aparatura de înregistrare (tahograful) este corect calibrată, sigilată şi nu are ataşate dispozitive de manipulare, pentru o interpretare corectă a înregistrărilor puse la dispoziţie de conducătorul auto.

«Un vehicul care este condus de către un şofer obosit în trafic este la fel de periculos ca unul care are defecţiuni la sistemul de frânare, direcţie, rulare sau la structura de rezistenţă.»

Activitatea de monitorizare se desfăşoară cu inspectori specializaţi continuu, care monitorizează anual peste 80% din activitatea atelierelor ce montează, repară şi verifică tahografe. Volumul de efectuare a verificărilor de tahografe în atelierele autorizate a crescut constant an de an, astfel în anul 2015 au fost emise 87.631 dovezi de verificare şi în anul 2016 au fost emise 92.027. Ca urmare a activităţii de monitorizare s-au constatat neconformităţi constând în nerespectarea regulamentelor europene în vigoare, încălcarea domeniului de autorizare, instruirea precară a unor tehnicieni din atelierele de verificare a tahografelor şi efectuarea de verificări în alte locaţii decât cele autorizate.
Obiectivele noastre pentru 2017 sunt implementarea „Declaraţiei de desigilare” la atelierele de reparaţii autovehicule, creşterea nivelului de pregătire a tehnicienilor ce deservesc atelierele tahograf, propuneri privind modificarea legislaţiei naţionale în domeniu şi, nu în ultimul rând, pregătirea specială a inspectorilor DSP care efectuează activitatea de monitorizare a acestei activităţi.

Adrian COADĂ, Inspector Departamentul Supreveghere de Piaţă, RAR

CITEȘTE ȘI POVESTEA LUI GHEORGHE VLASE, ROMÂNUL CARE ȘI-A INSCRIPTIONAT CHIPUL LUI MIHAI EMINESCU PE CAMIOANE

Gheorghe Vlase, poetul din Bărăgan

 

 

Lasă un răspuns

(*) Obligatoriu. Adresa de e-mail rămâne privată


+ unu = 5