Ing. George-Adrian Dincă, Director General RAR: „Oricine va dori să cumpere un autoturism înmatriculat în România va putea afla tot istoricul mașinii cu un simplu SMS!”

,

Începând cu data de 21 mai 2018, sistemul de înregistrare video pentru staţiile de ITP a devenit obligatoriu. Ce rol a jucat RAR în tot acest proces și care sunt argumentele în favoarea acestei măsuri?

Cerința referitoare la necesitatea echipării stațiilor de ITP cu sistem video a fost introdusă odată cu modificările și completările aduse la OMTCT nr. 2133/2005 prin prevederile OMT nr. 1033/2014, ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din data de 03.07.2014, și a fost apoi detaliată – în ceea ce privește caracteristicile, condiţiile tehnice, organizatorice şi funcţionale minimale necesare realizării acestor înregistrări video –, cu ocazia modificărilor și completărilor aduse aceluiași ordin, care au fost introduse prin OMT nr. 1319/2016.
Această prevedere a fost introdusă pe de o parte în vederea uniformizării cerinţelor de dotare a staţiilor de inspecţie tehnică cu cele privind atelierele de reparaţii, pentru care o cerinţă de folosire a unui sistem video pentru vizualizarea activităţii a fost introdusă prin Legea nr. 51/2013, iar pe de altă parte pentru prevenirea posibilităţii de efectuare a unor inspecţii tehnice periodice fără prezentarea vehiculului sau cu utilizarea unui alt vehicul similar.
De asemenea, este important de menţionat că această dotare suplimentară a fost introdusă ca urmare a constatărilor efectuate în activitatea de supraveghere a staţiilor de inspecţie tehnică periodică autorizate de către RAR cu privire la anumite încercări şi practici de eludare a procedurilor reglementate de efectuare a ITP şi se înscrie pe linia măsurilor periodice, etapizate şi proporţionale propuse în scopul creşterii nivelului de conformare şi de disciplinare a activităţii desfăşurată în cadrul staţiilor de ITP.
Cum vă veți asigura că stațiile ITP respectă cu strictețe noile dispoziții legale privind înregistrarea video?
Începând cu 21 mai, toate staţiile autorizate care nu vor avea montat şi pus în funcţiune sistemul de înregistrare video obligatoriu vor avea autorizaţia tehnică suspendată de drept, conform prevederilor legale. RAR are posibilitatea tehnică informatică să suspende în timp real autorizația. (CITEȘTE AICI DESPRE SISTEMUL VIDEO DIN STAȚIILE ITP)
Încă de la începutul lunii mai 2018, Registrul Auto Român a verificat la nivel național, în stațiile ITP, dotarea corespunzătoare/instalarea sistemului de supraveghere video şi îndeplinirea tuturor funcţionalităţilor impuse de lege.
Procesul de verificare a conformității instalării sistemului în stațiile ITP va continua până când toate cerinţele legale vor fi îndeplinite similar şi uniform de toate staţiile de ITP autorizate la nivel naţional. Spre exemplu, una dintre cerințe este ca unghiurile de filmare să acopere exact aria vizată în supraveghere.
Ulterior, în procesul de autorizare/reautorizare a staţiilor de ITP, RAR va verifica din nou, în detaliu, dotarea şi menţinerea în funcţiune a sistemului video impus, cu asigurarea tuturor funcţionalităţilor, iar acesta va fi declarat/poziţionat corespunzător pe fluxul de ITP (camere video, ecran de vizualizare, DVR) al fiecărei staţii spre a putea fi verificat/comparat în activitatea de supraveghere/monitorizare ulterioară.
Este important de precizat că întreaga activitate de ITP desfăşurată de staţiile autorizate, inclusiv monitorizarea prin intermediul sistemului video, trebuie să se desfăşoare cu respectarea de către operatorii economici/persoanele autorizate deţinătoare ale acestor staţii, a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

„Tendința ultimilor ani este de îmbunătățire a vârstei medii a parcului auto!”

Se vorbește mult despre îmbătrânirea parcului auto din România și despre consecințele acestei situații. Cât de acută este această problemă? Ce spun datele statistice de care dispuneți?
În România, vârsta medie a vehiculelor care au ITP valabil este în prezent de 13,7 ani. Ca să mă refer la ultimele date disponibile, cele care acoperă primele patru luni din 2018, pot să vă spun că vârsta medie a vehiculelor second-hand care au obținut cartea de identitate (CIV) în această perioadă este substanțial mai mică – 11,2 ani.
Fenomenul îmbătrânirii parcului auto este real, însă, tendința ultimilor ani este de îmbunătățire a vârstei medii a parcului auto circulant, excepția fiind în primele luni ale anului 2017, atunci când dispariția timbrului de mediu a condus la înmatricularea unui număr mare de vehicule vechi.
Un parc auto îmbătrânit are multiple efecte nedorite, printre acestea numărându-se lipsa sistemelor moderne care sporesc siguranța rutieră, creșterea emisiilor poluante chimice din marile orașe și frecvența mult mai mare a defecțiunilor.
Ce pondere au mașinile second-hand în totalul vehiculelor înmatriculate în România și care normă de poluare este cea mai răspândită?
Numărul vehiculelor care au obținut cartea de identitate în primele patru luni din 2018 a fost de 248.260, din care aproape 80% sunt mașini second-hand, număr aproximativ identic cu cel din 2017, când în perioada similară au fost înmatriculate 246.414 autovehicule, procentul celor second-hand fiind atunci chiar de peste 80%.
Chiar dacă pot fi diferențe minore în ceea ce privește numărul mașinilor înmatriculate, aceste cifre ne oferă o imagine destul de clară asupra evoluției situației parcului auto din România.
O repartiție a numărului total de autovehicule (noi și second-hand) pe norme de poluare, ne arată că, în primele patru luni din 2018, majoritatea mașinilor care au obținut cartea de identitate – 74.996 – sunt Euro 4, situația fiind identică cu cea din anul precedent, 2017.
În opinia mea, și în viitorul apropiat se va menține această situație în care cele mai multe autovehicule înmatriculate sunt Euro 4. În paralel, se va observa și o creștere constantă a ponderii mașinilor Euro 5, standard care deja o vechime de aproape un deceniu, în detrimentul autovehiculelor Euro 0 – Euro 3.
Ce impact are creșterea substanțială a cumpărării de mașini second-hand asupra siguranței în trafic?
Una dintre atribuţiile legale cele mai importante conferite Registrului Auto Român (RAR) de către Ministerul Transporturilor este cea legată de asigurarea siguranţei rutiere cu referire la construcţia, omologarea şi supravegherea stării tehnice a vehiculelor aflate în utilizare, una dintre pârghiile prin care se atinge acest scop fiind inspecţia tehnică periodică.
După abrogarea OUG nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prin Legea nr.1/2017, au fost constatate pentru anul 2017, în raport cu anul 2016, atât o creştere masivă a numărului de vehicule utilizate importate (cu mai mult de 50%), cât şi o creştere semnificativă a vechimii acestora. Trendul acestei creşteri se menţine proporţional şi în acest an.
Intrarea în parcul auto rutier naţional a unui număr foarte mare de vehicule cu o vechime peste medie poate afecta semnificativ, în timp, siguranţa rutieră, având în vedere atât performanţele constructive mai reduse ale acestor vehicule (inclusiv lipsa unor dotări uzuale pentru vehiculele mai noi), cât şi dificultăţile de menţinere într-o stare tehnică corespunzătoare (din cauza lipsei pieselor necesare reparaţiilor, apariţiei uzurilor inerente la piesele şi sistemele componente etc.).
Este ştiut faptul că fiecare vehicul se deteriorează într‑un anumit ritm și cu anumită intensitate, ținând cont și de calitatea componentelor utilizate la construcția şi repararea acestuia precum și a modului în care este exploatat.
Suntem însă extrem de implicaţi în asigurarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor astfel încât prin efectuarea ITP şi a controlului tehnic în trafic (CTT) să se asigure readucerea vehiculelor aflate în exploatare la standardele de siguranță rutieră și mediu convenite.
O prevedere nouă este cea care obligă proprietarii mașinilor mai vechi de 12 ani să efectueze ITP anual. Ce efecte a avut până acum introducerea acestei măsuri?
În scopul atenuării efectelor negative ale intrării în parcul auto rutier naţional a unui număr foarte mare de vehicule cu o vechime peste medie, RAR, ca organism şi serviciu tehnic a considerat oportună şi chiar obligatorie introducerea în dezbatere, în cursul anului 2017, a unei iniţiative pentru menţinerea sub control a stării tehnice a parcului auto naţional, de conservare şi chiar de reducere ulterioară a vechimii medii a acestuia. În acest sens, RAR a propus creşterea frecvenţei de efectuare a inspecţiilor tehnice periodice (ITP) pentru autoturismele cu vechimea de cel puţin 12 ani, de la 2 ani cât era la momentul respectiv, la 1 an, și a depus toate diligențele necesare în vederea adoptării acestei prevederi de către forurile tutelare și legislative.
Această inițiativă s-a materializat prin adoptarea de către forul legislativ a Legii nr. 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulaţiei rutiere, protecția mediului şi în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică.
Este prematur să vorbim despre analize şi mai ales despre efecte constatate la doar câteva luni de la implementare, mai ales din cauza faptului că măsura se aplică începând cu 1 ianuarie doar acelor vehicule care în mod planificat trebuiau să fie supuse ITP după această dată şi al căror an de fabricaţie menţionat în Cartea de Identitate (CIV) este 2006 sau anterior. Este, însă, evident că această măsură, dublată de toate celelalte implementate de RAR în sensul întăririi nivelului de conformare şi de disciplinare a activităţii desfăşurate de staţiile autorizate de ITP, va avea efecte pozitive în creşterea siguranţei rutiere viitoare.
Cum se poate obține în prezent un duplicat al cărții de identitate a vehiculului (CIV), în caz de furt sau pierdere? Ce măsuri de simplificare a acestui proces aveți în vedere?
În conformitate cu legislația în vigoare, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărții de identitate a vehiculului, RAR poate emite un duplicat la acest document deținătorului acestuia, cu avizul autorității competente care a efectuat înmatricularea și după publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a pierderii, furtului sau distrugerii CIV. De asemenea, RAR poate emite un duplicat la CIV și în cazul refuzului de predare a CIV constatat de executorul judecătoresc, cu ocazia executării silite.
În prezent, documentele necesare obţinerii unui duplicat la CIV sunt: Cererea de activitate RAR (se obține de la RAR, se completează olograf de către solicitant pe propria răspundere în ziua în care solicită eliberarea duplicatului la CIV și se semnează în prezenţa angajatului RAR care efectuează prestaţia); exemplarul din Monitorul Oficial cu anunţul publicat, după caz. Formularul necesar pentru publicare în Monitorul Oficial se va obţine în prealabil de la sediul oricărei reprezentanţe RAR, întrucât este necesară confirmarea pe acesta a existenței CIV inițial; Actul de identitate al solicitantului.
Dacă deținătorul vehiculului este o persoană fizică, reprezentantul său legal trebuie să prezinte suplimentar o procură notarială în care să fie menţionat expres dreptul de a solicita şi de a ridica duplicatul CIV de la RAR, fiind precizat obligatoriu şi numărul de identificare al vehiculului.
În situaţia în care deținătorul vehiculului este o persoană juridică, solicitantul prestaţiei va prezenta suplimentar o delegaţie prin care se atestă calitatea de persoană împuternicită să solicite şi să ridice duplicatul CIV de la RAR, document care trebuie să precizeze numele, prenumele și CNP-ul delegatului și numărul de identificare al vehiculului. Delegaţia trebuie să cuprindă, de asemenea, date de identificare ale persoanei juridice, numele și semnătura reprezentantului legal al acestuia și trebuie să poarte un număr de înregistrare de la emitent.
În prezent, pentru obţinerea duplicatului CIV nu sunt necesare programarea şi prezentarea vehiculului la RAR.
Prin promulgarea legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000, începând cu data de  15.07.2018 procedura de eliberarea a unui duplicat CIV se va simplifica. Astfel pentru obținerea unui duplicat CIV nu va mai fi necesară declararea pierderii, furtului sau distrugerii CIV în Monitorul Oficial Partea a III-a. Pentru eliberarea unui duplicat CIV deținătorul vehiculului sau reprezentantul său legal va prezenta vehiculul la RAR pentru identificare și în aceeași zi reprezentanții noștri vor obține pe cale informatică avizul din partea autorității de înmatriculare și vor elibera documentul solicitat.
Ce proiecte noi aveți în pregătire? Ce vești le dați șoferilor?
Eu zic că vești bune! Registrul Auto Român, în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vine în ajutorul lor prin implementarea unor proiecte importante.
Spre exemplu, până la sfârșitul acestui an, se va implementa un sistem prin care orice persoană care dorește să achiziționeze un autoturism înmatriculat în România va putea afla în timp real, printr-un singur SMS, dacă mașina are kilometrajul falsificat sau dacă a avut cumva avarii majore.
RAR și ASF vor stabili detaliile acestei aplicații în cel mai scurt timp.
Registrul Auto Român va crea o bază de date în sensul menționat, care să cuprindă informații complete despre mașinile la mâna a doua. Cumpărătorii vor putea trimite SMS la RAR de pe telefonul mobil. Mesajul va fi taxat cu o sumă ce nu va depăși 5 euro.
Un alt proiect, se referă la constituirea „Corpului Constatatorilor de Daună Independenți”. Rolul noi entități va fi semnificativ. În cazul unui accident major, păgubitul nu se va mai confrunta cu situația în care dauna este subevaluată de asigurator. Acesta va beneficia de o evaluare corectă a daunei. De exemplu, ce piese anume trebuie schimbate și ce piese sau elemente se pretează la reparație.
Totodată, mașinile care au suferit avarii la sistemul de direcție, la sistemul de frânare sau deformări ale caroseriei vor avea suspendată Inspecția Tehnică Periodică (ITP) până la finalizarea reparației.
Dacă elementele de siguranță ale mașinii sunt afectate, atunci șoferul va fi trimis să-și repare mașina, după care se va prezenta la RAR pentru o așa numită „inspecție de siguranță”. Posesorii de autovehicule vor avea astfel certitudinea că reparațiile sunt bine făcute și pot circula în siguranță. Dacă reparațiile nu sunt realizate corect, mașina se va întoarce în service până când va primi avizul inspectorilor RAR.
Costurile „inspecției de siguranță” le va suporta asiguratorul.

DACĂ DORIȚI SĂ AFLAȚI TOATE NOUTĂȚILE DE LA RAR VĂ AȘTEPTĂM ȘI PE PAGINA NOASTRĂ DE FACEBOOK

https://www.facebook.com/autotestmagazin/

CITEȘTE ȘI ALTE ARTICOLE

RAR-controale în trafic

Sistem de înregistrare video obligatoriu pentru staţiile de ITP

RAR: Se simplifică procedura de obţinere a duplicatului CIV

Cristian Bucur: Perspective asupra dieselului

 

Lasă un răspuns

(*) Obligatoriu. Adresa de e-mail rămâne privată


− 8 = unu