Industria auto din România – Impact economic și perspective

,

Directorul General al Registrului Auto Român, ing. George Adrian Dincă, a transmis un mesaj parti­­ci­­panților la conferința  „Industria auto din România: impact economic și perspective”, ­organizată de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile în cadrul Salonului Internațional Auto București.

Ca stat membru al Uniunii Europene, România este conectată direct la sistemul reglementar european care gestionează funcționarea sectorului auto, astfel încât este evident că ceea ce se va întâmpla cu industria auto din România va fi determinat de dimensiunea europeană a fenomenului. Este vorba despre unul dintre domeniile cele mai dinamice, care generează surplus economic pentru UE și care se găsește la joncțiunea mai multor politici europene ce includ competitivitatea, cercetarea, energia și mediul. Sectorul auto trebuie să se adapteze la revoluția digitală, la conducerea conectată și automată, la provocările climatice actuale, la schimbările sociale, precum și la creșterea fenomenului de globalizare. Vehiculele capabile să dezvolte zero emisii constituie soluții pe termen scurt și mediu, în timp ce procesul de curățare a motoarelor cu ardere internă are, de asemenea, un rol foarte important pentru acest domeniu, în special pentru a ajuta tranziția vehiculelor grele către țelul de zero emisii.
Industria auto europeană asigură locuri de muncă pentru 12 milioane de cetățeni pe întreg teritoriul Uniunii și a contribuit anul trecut cu circa 140 miliarde euro la exportul UE. De asemenea, are un rol vital în mobilitatea cetățenilor, în serviciile de transport public, în cele de urgență, precum și în cele private de distribuție a bunurilor. Din 2010 până în 2050 este estimat că transportul de persoane va crește cu 42%, iar cel de mărfuri cu 60%. În septembrie 2017, Comisia Europeană a lansat o nouă strategie de politică industrială cu scopul de a menține și aduce industria UE la nivel de lider mondial în inovare, digitalizare și decarbonizare. Este confirmat planul de a publica propuneri legislative pentru o mobilitate curată, competitivă și conectată ca parte a celui de-al doilea pachet de mobilitate adoptat în noiembrie 2017. Acest pachet include propuneri pentru standarde de performanță privind emisiile de CO2 pentru turisme și utilitare post 2020, o propunere pentru revizia Directivei de vehicule curate și a Planului de Acțiune pentru infrastructura combustibililor alternativi, cu interes major pe dezvoltarea infrastructurii de încărcare a bateriilor electrice și cea necesară vehiculelor autonome.
Provocările și oportunitățile cărora industria auto trebuie să le facă față până în 2030 și mai departe sunt legate direct de cele ale noii ere industriale și implică domenii precum robotica, inteligența artificială, stocarea de energie, electrificarea și bio-economia, ca fiind domenii esențiale ale schimbării. Adaptarea constă în principal în:
• alocarea de investiții semnificative pentru trecerea la sistemele de propulsie alternative, electrificarea, conducerea autonomă și conectată, dezvoltarea tehnologiilor de fabricație avansate (incluzând sporirea gradului de digitalizare și robotizare a proceselor de fabricație), utilizarea și accesul la datele informatice ale vehiculelor, noile tehnologii de comunicație. Se va avea în vedere inclusiv potențiala necesitate de restructurare a personalului prin reorientare și instruire pentru tot lanțul valoric al industriei auto;
• este necesar ca partea de piață a vehiculelor plug-in sau a celor electrice având emisii zero să crească, prin mărirea autonomiei lor de funcționare, prin dezvoltarea unor sisteme de baterii mai eficiente și îmbunătățirea infrastructurii de încărcare;
• elaborarea și implementarea regulamentelor, standardelor și a stimulentelor necesare pentru consumatori, industrie și investitori publici și privați. Sunt de menționat aici țintele UE de a avea în 2030 cu 30% mai mică media de emisii a flotei europene față de 2021, odată cu aplicarea noilor regulamente WLTP și RDE.

«Tendințele de creștere a pieței se observă și în cazul vehiculelor noi importate, respectiv cea de a treia componentă a industriei din România, mai sus menționată. Din datele RAR, se constată o creștere continuă a activităților desfășurate, astfel numerele naționale de registru acordate vehiculelor noi cu omologare UE au înregistrat o creștere de 20% în ultimii patru ani, iar numărul de CIV alocate vehiculelor noi în aceeași perioadă a crescut cu 24%. Electrificarea și hibridizarea au pătruns și la noi, înregistrând în ultimul an un procent de 1,7 % de vehicule electrice și hibride din totalul vehiculelor noi cărora li s-a acordat CIV», a transmis ing. George-Adrian Dincă, Director General RAR.

Registrul Auto Român (RAR) este implicat deja în aceste schimbări și are un rol activ în elaborarea și implementarea regulamentelor și standardelor pentru vehicule atât la nivel UE, cât și la nivelul CEE-ONU. Astfel, RAR participă în grupurile de lucru de la UE, la elaborarea noului regulament cadru pentru omologarea UE a vehiculelor rutiere, precum și la elaborarea regulamentelor de măsurare și raportare a gazelor cu efect de seră, iar în cadrul CEE-ONU la elaborarea noului concept de omologare de tip internațional a întregului vehicul și la elaborarea noii legislații a vehiculelor conectate și automate. Întotdeauna poziția RAR la adoptarea acestor acte de reglementare este sincronizată cu cea a constructorilor autohtoni și cu realitățile pieței și industriei auto românești.
La nivel național, industria auto din România este formată din trei componente majore: constructorii de vehicule autohtoni (fie parte a unor constructori multinaționali, fie societăți mici și mijlocii cu capital exclusiv românesc), producătorii de sisteme și piese de prim montaj și reprezentanții/importatorii de vehicule.
Indiferent de categoria din care fac parte, constructorii români au obligația de a dezvolta produse ce corespund legislației UE, iar RAR desfășoară în mod curent activități de omologare de tip europeană cu ambele categorii de fabricanți. Directivele și Regulamentele cadru ale UE au modificat în ultimii ani procedurile de introducere pe piață a vehiculelor noi în România, astfel încât a trebuit să ne adaptăm sistemele informatice, metodele, procedurile și echipamentele pentru a respecta noile cerințe și în plus a trebuit să desfășurăm activități de informare și implementare a acestora cu toți cei implicați.

Registrul Auto Român a fost prezent la SIAB 2018 și a oferit informații atât despre activitatea instituției, cât și despre PEMS – sistemul portabil utilizat în condiții reale de trafic pentru măsurarea emisiilor poluante provenite de la un autovehicul.

Sunt de apreciat investițiile majore efectuate de unii constructori de vehicule și componente în centrele de cercetare și dezvoltare amplasate în România, care pe lângă locurile de muncă create, au așezat țara noastră în rândul statelor membre ce dezvoltă noi tehnologii și produse promovate de UE în programele sale. Respectând principiul general ce prevede că acolo unde se concepe vehiculul, tot acolo se și omologhează, centrele de cercetare și dezvoltare amplasate în România duc în perspectivă și la creșterea activităților de omologare UE în care RAR și acești constructori sunt implicați. În ultimii cinci ani s-a observat o creștere a acestor activități cu aproximativ 15%, iar prin dezvoltarea noilor produse în aceste centre se așteaptă noi creșteri până în 2025.
Semnalăm totodată investițiile autohtone ale constructorilor și carosierilor români, care în ultimii ani și-au adaptat procesele tehnologice la noile generații de vehicule și au rafinat gama de caroserii sau modificări pe care le execută. Orientarea către vehicule speciale foarte bine echipate sau soluții constructive complexe pentru vehiculele construite în mai multe etape este deja o normalitate. Exporturile în state membre UE a acestor vehicule carosate în România este de asemenea o obișnuință. Aici pasul tehnologic realizat în ultimii zece ani este enorm. Domeniul este unul dinamic și în perspectivă, constructorii români mici și mijlocii sunt în plin proces de adaptare la noile provocări și oportunități ale pieței UE.
Modificările legislative ale UE au afectat și vor afecta pe termen scurt și mediu și piața românească de vehicule noi. Sistemele informatice și metodele folosite pentru atribuirea documentelor necesare înmatriculării în România a vehiculelor noi sunt într-o continuă evoluție și adaptare la cerințele europene. Obligațiile RAR, ca autoritate de omologare, de a ține sub control frecventele extinderi ale omologărilor UE ale cons­­­­­tructorilor, precum și obligativitatea verificării valabilității Certificatelor de Conformitate prezentate, au dus de asemenea la modificări importante ale modului de lucru. În cooperare cu importatorii și cu asociațiile ce îi reprezintă, RAR a reușit să implementeze aceste modificări și este pregătit să facă față noilor provocări și evoluții ale sectorului auto. Supravegherea pieței naționale este una dintre cele mai actuale încercări la care toți factorii implicați sunt supuși. Noua legislație UE va prevedea obligativitatea Autorității Naționale de a avea un program sustenabil de supraveghere a pieții, în ceea ce privește conformitatea cu cerințele de omologare. RAR este obligat să promoveze programe în acest domeniu. Acestea vor presupune inclusiv verificări și încercări directe pe vehicule prelevate de pe piață, în special în domeniul emisiilor poluante. Pentru verificarea îndeplinirii acestor obligații, RAR va fi supus unor verificări periodice din partea Comisiei Europene.

 

Lasă un răspuns

(*) Obligatoriu. Adresa de e-mail rămâne privată


+ opt = 15